FAQ items aan het laden...
NIEUWS2021-10-02T23:17:09+02:00

december 2020

Jaaroverzicht 2020

FLEVO-LAND VAN DE TOEKOMST, heropstart

23 november. Wat was iedereen blij weer aan de slag te kunnen. De voorstellingen zijn inmiddels verplaatst naar maart/april 2021. Aanpassingen worden uitgewerkt om dat de aanwezigheid van de koren in de show nu een probleem vormt, gezien het aantal mensen op en achter het toneel. Maar een oplossing is bedacht zodat we toch deze Flevolandse show kunnen maken met alle participanten. 

Jaaroverzicht 2020

TOP GAAT DOOR

In 2020 werden repetities gestaakt en  voorstellingen uitgesteld. Maar uitstel is geen afstel, in tegendeel. Plannen en voorbereidingen zijn achter de scherm in volle vaart doorgegaan.  We zijn inmiddels ook huispartner van de Kunstlinie. Nu medio december zijn we inmiddels toe aan de 3e herziening van de plannen maar stil zitten en afwachten tot betere tijden is geen optie. TOP biedt niet alleen ontwikkeling maar we ontwikkelen als organisatie door, ondanks de Coronacrisis.

Jaaroverzicht 2020

ANNIE GET YOUR GUN, herstart

Wat een enthousiasme, wat een heerlijkheid, wat een leuke groep. Yeahhh in september werden de repetities weer opgestart van ‘Annie Get Your Gun’. Met deel-repetities en extra repetities hebben de spelers in kleine groepjes per scene geoefend. Coronaproof. Ook is de voorstelling aangepast, zonder pauze. Helaas bleek na de halve lockdown in november dat gezamenlijk zingen voorlopig niet mocht en de voorstelling is opnieuw verplaatst , vooralsnog naar eind maart/april. Echter onder voorbehoud want na de 2e lockdown moet worden herzien wat mogelijk is. Maar…..Het wordt zo’n leuke voorstelling en iedereen heeft zo hard gewerkt. Dit verdiend een keer het applaus van het publiek.

Jaaroverzicht 2020

FLEVO-LAND VAN DE TOEKOMST, 1e repetitie 

25 februari 2020 was het zover. De 1e bijeenkomst met de spelers en artistieke team van TOP die de komende 4 maanden aan het werk gaan. In juni/juli stond Flevo-Land van de Toekomst gepland om te spelen in Almere, Lelystad, Dronten en Emmeloord. Deze voorstelling is een muziektheater productie over de geschiedenis van Flevoland en wordt in samenwerking met diverse ensembles uit de provincie gerealiseerd. Helaas moesten de voorbereidingen na 3 repetities worden gestaakt.

Jaaroverzicht 2020

ADVOCAATJE MET SLAGROOM

Wegens succes was deze voorstelling verlengt en stonden er nog 3 tot 4 voorstelling in 2021 gepland. Helaas bleek dat 24 januari onverwacht de laatste voorstelling was gespeeld. Door de 1e lockdown hebben wij deze vrolijke voorstelling jammerlijk niet de gewenste afsluiting kunnen geven. Gelukkig hebben de TOP spelers, samen ons driekoppig combo, met de 8 eerdere voorstellingen vele ouderen weten te beroeren met een lach en traan.

januari 2020

Spelen in Annie Get Your Gun, het kan nog!

Er zijn nog enkele ensemble plaatsen met kleine bijrol te bezetten voor deze klassieke musical. Kun je zingen en/of dansen of wil je dit beter leren en wil je spelen in een kleurrijke musical? Meld je dan voor 24 januari aan door een mail te sturen naar administratie@topalmere.nl. kijk voor meer informatie bij pagina deelname/auditie

Go to Top