ANNIE GET YOUR GUN, herstart

Wat een enthousiasme, wat een heerlijkheid, wat een leuke groep. Yeahhh in september werden de repetities weer opgestart van ‘Annie Get Your Gun’. Met deel-repetities en extra repetities hebben de spelers in kleine groepjes per scene geoefend. Coronaproof. Ook is de voorstelling aangepast, zonder pauze. Helaas bleek na de halve lockdown in november dat gezamenlijk zingen voorlopig niet mocht en de voorstelling is opnieuw verplaatst , vooralsnog naar eind maart/april. Echter onder voorbehoud want na de 2e lockdown moet worden herzien wat mogelijk is. Maar…..Het wordt zo’n leuke voorstelling en iedereen heeft zo hard gewerkt. Dit verdiend een keer het applaus van het publiek.